Company Name: HHO Limited

Location: Unit 3A-8, 12/F, Kaiser Center, NO.18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong

Japan Office (HHO Co., Ltd.) : Honbashi, Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi 468-0066 158-4, Hon Yagoto 5-chome, Tenpaku-ku, Nagoya, Aichi, Japan

Established: July 12, 2021

CEO Chen Hang (Nick name: 无招)

Business: biz@hhodata.com

Recruitment: hire@hhodata.com